Informatie over Duurzaam Verpakken door het KIDV

Sectorontwikkelingen

In de periode 2015-2017 hebben brancheorganisaties 13 zogenoemde brancheverduurzamingsplannen verpakken opgesteld. Deze plannen bevatten doelen voor het duurzamer maken van verpakkingen, die in 2018 moeten zijn gerealiseerd. Deze doelen zijn gebaseerd op de prestaties van koplopers uit de branches en gelden branchebreed. De 13 plannen vertegenwoordigen samen 88% van het verpakkingsgewicht dat in Nederland door relevante branches op de markt wordt gebracht.

De plannen geven inzicht in relevante duurzaamheidsthema’s binnen de diverse branches:

  • re-duce: vermindering verpakkingsmateriaal door verpakkingen lichter en dunner te maken;
  • re-use: het toepassen van meermalige verpakkingen voor transport;
  • recycle: meer gebruik van gerecycled materiaal, beter recyclebare verpakkingen, meer verpakkingen van mono-materiaal en meer weggooi-instructies;
  • re-new: meer gebruik van duurzaam gecertificeerd papier/karton en bredere toepassing van biobased grondstoffen in kunststof.

De branches monitoren of de doelen uit de plannen worden gehaald. Eind 2018 leveren zij hiervoor monitoringsrapportages op aan het KIDV. Om een voorlopig beeld te schetsen van de verwachte oogst van de plannen, heeft het KIDV een analyse van de doelen gemaakt. Kijk hier voor een beeld van de thema's waar de branches op inzetten en waar dus de grootste winst te verwachten valt én welke kansen dit biedt voor de verschillende ketenpartijen.

In 2018 stellen branches opnieuw plannen op met doelen die in 2022 moeten zijn gerealiseerd. Wil je meer weten over de aanpak en de uitvoering van de brancheverduurzamingsplannen? Kijk dan hier.

Het opstellen van de brancheverduurzamingsplannen met hoogst haalbare doelen voor 2018 is een van de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 tussen het Rijk, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten. De plannen worden door een wetenschappelijke commissie onder leiding van het KIDV getoetst en door het KIDV vastgesteld en aangeboden aan de partijen van de raamovereenkomst.